Друк

19 та 20 травня в Одеси відбулась конференція Української асоціації по спортивній травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії. Участь у роботі конгресу взяло 148 лікарів з України, гості з Польщі, Болгарії, Литви та Естонії.

Зі вступними словами виступили проректор Одеського державного медичного університету Талалаєв К. О., президент ВГО "Українська асоціація спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії", проф. Коструб О. О.

Основні доповіді було присвячено проблемам хірургії колінного та плечового суглобів, пошкоджень м’язів, застоcування збагаченої тромбоцитами плазми в спортивній травмі. На секціях головували проф. Коструб О.О., д.м.н. Зазірний І.М., проф. Головаха М.Л., к.м.н. Лінько Я.В., к.м.н. Болховітін П.В.

Відкрив конференцію президент Асоціації професор Коструб О.О.

Цікавими доповідями першого дня були:

Особливості діагностики та лікування пігментного віллонодулярного синовіту колінного суглоба на ранніх стадіях захворювання.

Герасименко С.І., Костогриз О.А., Герасименко А.С., Костогриз Ю.О.

Особенности и противоречия восстановления передней крестообразной связки.

Головаха М.Л., Титарчук Р.В., Красноперов С.Н., Забелин И. Н., Твердовский А. О., Гриценко А. А.

Аналіз результатів відновлення передньої хрестоподібної зв'язки за данними національних реєстрів.

Зазірний І.М.

Использование МРТ для оценки динамики перестройки трансплантата передней крестообразной связки.

Красноперов С.Н., Головаха М.Л.

Результаты восстановления задней крестообразной связки.

Головаха М. Л., Диденко И. А.

ACL reconstruction with BTB allograft. 10 years experience.

A.Andreev, A.Katzarov, R. Kastelov, Hr. Hristov, Kazalarova

Возможности МРТ в диагностике костных повреждений у физически активных людей

Никифорова И. Н.

Магнитно-резонансная томография в диагностике синдромов соударения в голеностопном суставе.

Негря Н. Н.

Другого дня на конференції цікаві доповіді прочитали

Лікування хронічної латеральної нестабільності гомілковостопного суглоба у спортсменів.

Т. М. Омельченко, О. А. Турчин,

Г. М. Лазаренко, А. П. Лябах

Діагностика та лікування підошовного фасціїту у спортсменів.

О. А. Турчин, Л. Є. Осадча,

Г. М. Лазаренко, А. П. Лябах

У сесії закордонних гостей цікавими доповідями представили свою роботу:

Armin Heiman (Tallinn, Estonia): Arthroscopic assisted treatment of scaphoid nonunions with bone grafting.

Madis Rahu (Tallinn, Estonia): Clinical and radiological results after meniscus implantation with Actifit polyurethane scaffold: two years follow up.

J. Belickas (Kaunas, Lietuva): Posterolateral corner injury and reconstruction

M. Fiodorovas (Klaipeda, Lietuva): Indications for Hill-Sachs remplissage.

Anterior shoulder instability repair: Which strategy?

R. Smigelski (Варшава, Польша): New approach to ACL reconstruction. Flat Ribbonlike ACL reconstruction. Anterolateral instability. Anatomical approach to meniscus surgery.

Всього за час конгресу було прочитано 37 доповідей. Під час конференції було проведено виставку медичного обладнання та матеріалів, на якій було представлено стенди 14 компаній.

Відбулося засідання правління Асоціації. Було прийнято рішення провести наступну конференцію в м.Львові в травні 2018 року.

Голова товариства професор Коструб О.О.

Секретар товариства д.м.н. Зазірний І.М.