Друк

Зі вступними словами виступили Голова оргкомітету конференції Дирктор ІТО НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Гайко Георгій Васильович, головний ортопед-травматолог Міністерства охорони здоров’я України проф. Страфун С.С.,  президент ВГО "Українська асоціація  спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії", проф. Коструб О.О.                                                                                 

Основні доповіді було присвячено проблемам  хірургії колінного  та плечового суглобів, пошкоджень м’язів, застоcування збагаченої тромбоцитами плазмив спортивній травмі.  На секціях головували  проф. Коструб О.О., д.м.н. Зазірний І.М.,  проф.  Головаха М.Л., к.м.н. Лінько Я.В., к.м.н. Болховітін П.В. 

          Відкрив конференцію президент Асоціації професор Коструб О.О.

Цікавими доповідями першого дня були:  

«Результаты использования технологии "all-inside" при восстановлении передней крестообразной связки» групи авторів на чолі з проф. Головахою М.Л. “Застосування збагаченої тромбоцитами плазми в спортивній травматології” та “Трансплантація меніска” Рамона Кугата з Барселони (Іспанія).«Ендоскопічне лікування кисти Бейкера» Зазірного І.М. та Євсєєнка В.Г. «Околосуставные деформации коленного сустава и их лечение с помощью корригирующей остеотомии» Линько Я.В. и Новикова В.В. Лікуванню  пошкоджень хряща були присвячені доповіді «Нова методика лікування пошкодження хряща» Ульріха Шнайдера з Німеччини та «Хірургічна пластика дефекту хряща колінного суглобу матеріалом Хондрофіллер» Коструба О.О., Засяднюка І.А. та Котюка В.В., «Регенеративное восстановление повреждений суставного хряща  с помощью аутотрансплантации мезенхимальных стволовых клеток» Букача Д.В. и Эйсмонта О.Л. з Мінська (Білорусь).

Другого дня на конференції прочитав лекції “Артроскопічний дебридмент переднього імпіджменту гомілково-ступневого суглоба” та “Лікування пошкоджень хряща гомілково-ступневого суглоба”  відомий фахівець з артроскопії суглобів стопи, колишній президент ESSKA, професор Нік ван Дайк з Амстердаму (Голандія)

Всього за час конгресу було прочитано 43 лекцій.
Під час конференції було проведено виставку медичного обладнання та матеріалів, на якій було представлено стенди фармацевтичних та медичних компаній.

Під час конференції пройшло засідання Правління асоціації. Було  прийнято рішення провести наступну конференцію в м.Києві у вересні 2016 року.

Вперше в історії УАСТКА було вручено діпломи почесних членів товариства. Їх отримали професор Нік ван Дайк з Голандії, проф. Рамон Кугат з Іспанії, та проф. Ульрії Шнайдер з Німеччини.

 

 

 

Голова товариства                         професор   Коструб О.О.

Секретар товариства                      д.м.н.         Зазірний І.М.