20.07.2013

 

ІНФОРМАЦІЯ про ІХ черговий конгрес Міжнародного товариства з артроскопії, хірургії колінного суглоба та ортопедичної спортивної медицини (ISAKOS) 
 11–16 травня 2013 р., м. Торонто (Канада)

З 11 по 16 травня в Торонто відбувся чергови й IX конгрес ISAKOS , членами організаці ї якого є понад 4600 лікарів з усього світу. Усього в конгресі взяло участь понад 6 тис. учасників. Від Укра ї ни в Конгресі взяли участь проф. О. О. Коструб, доктор мед. наук І. М. Зазірни й – члени ISAKOS ; проф. М. I . Березка і к андидати м ед . н аук П. В. Болховітін та О. А. Косто г риз.

Конгрес являє собою унікальни й наукови й форум, де фахівці мають можливість обмінятися науковою інформацією та поспілкуватися з лідерами наукових напрямків. Програма включала лекці ї інструкторів організаці ї (зазвичай це на й більш досвідчені лікарі), симпозіуми з вузьких питань, демонстраці ї різноманітних хірургічних операцій у запису, проблемних лекцій, учбових занять на муляжах, постерно ї сесі ї . Програма була складена так, що вдалось висвітлити на й більш акт у альні питання ортопедично ї хірургі ї , діагностики, біомеханіки, гістологі ї , патологічноі ̈ анатоміі ̈ та патологічно ї фізіологі ї .

Перед конгресом 11 травня було проведено три курси з лікування патології колінного суглоба, травм у футболі та з найболючіших питань патології верхньої кінцівки .

Основні теми конгресу

1. “Майбутнє спортивноі ̈ медицини ” – засідання провели професори Ф. Келберін (Франція), Н. Накамура (Японія), Р. Кугат (Іспанія), Ф. Бенаццо (Італія).

Розглянуті питання профілактики спортивного травматизму, ранньо ї діагностики та, особливо, застосування в лікуванні тканинних та генних технологій.

2. “Застосування двопучкової техніки в лікуванні пошкоджень передньої хрестоподібної зв’язки” – засідання провели Ф. Фу (США), Л. Елгебретсен (Норвегія), Н. Фрідріх (Швейцарія), Р. Зіболд (Німеччина).

Аналіз понад 20-річного досвіду застосування не показав очевидних переваг ціє ї техніки перед однопучковою, тим паче, що відбувається перехід багатьох ортопедів до так званого “анатомічного” відновлення, застосування кожно ї з них повинно обиратись хірургом для конкретного хворого.

3. “Ендопротезування колінного суглоба – унікондилярне чи тотальне” – засідання провели Ф. Нейре (Франція), Д. Бартлет (Австралія), А. Імхоф (Німеччина), Ф. Коломбер (Франція), Г. Пелінг (США).

Знані фахівці ендопротезування колінного суглоба поділились своїм досвідом тотального та унікондилярного ендопротезування, розповіли про свої помилки та шляхи їх подолання.

4. “Артроскопія кульшового суглоба” – засідання провели Бьорд (США), М. Дінст (Німеччина) та М. Філіппон (США), які мають найбільше публікацій та хірургічних втручань з цього питання.

Імпіджмент-синдром у спортсменів, ранній диспластичний коксартроз, пошкодження лябрума та суглобового хряща – такі нинішні показання для артроскопії кульшового суглоба.

5. “Нові перспективи артроскопі ї гомілково - стопного суглоба та суглобів стопи” – засідання провели професори С. Нік ван Дік (Нідерланди), Т. Бауер (Німеччина), Н. Мафуллі (Великобританія).

Проф. Ван Дік, знани й фахівець з хірургі ї стопи, розповів про застосування артроскопі ї в лікуванні патологі ї гомілковостопного і підтаранного суглобів, суглобів Лісфранка і Шопара, навів клінічні приклади малоінвазивнога артродезу цих суглобів за допомогою артроскопі ї .

6. “Остеотомі ї навколо колінного суглоба ” – засідання провели проф. Р. Вердонк (Бельгія), М. Куросака (Японія) , А. Паркер і А. Амендола (США), Ф. Нейре (Франція), А . Стаублі (Швейцарія).

Слухачі змогли ще раз з’ясувати принципи, показання, методи фіксації, післяопераційну реабілітацію при остеотоміях. Японськими колегами було показано, що через 15–20 років після остеотомі ї відбувається відновлення хрящового покр и ву суглобових поверхонь.

7. “Проблеми плеча” – засідання провели С. Буркхард (США), А. Імхольф (Німеччина), П. Ранделлі (Італія), А. Міначчі (США).

Проведено аналіз різних методик хірургічного лікування нестабільності плеча, пошкодження ротаторної манжети та сухожилля довгої головки двоголового м’яза плеча.

8. “Лікування пошкоджень хряща – теперішній стан і майбутнє” – семінар провели професори М. Оччі (Японія), М. Брітберг (Швеція), E . Кон (Італія), Р. Вердонк (Бельгія), А. Міначчі (США).

Проаналізовані різні методи лікування, основний наголос зроблено на клітинні методи лікування, а саме застосування мезенхімальних стромальних клітин, із застосуванням нових покривних матеріалів та програмованих “факторів росту”.

Усього під час конгресу було прочитано 294 лекціі ̈ , проведено 35 засідань, 14 хірургічних демонстраціи ̆ , 32 інструктивн i лекції, 35 симпозіумів, 26 курс ів на муляжах. На електронні й постерні й сесі ї було представлено понад 1800 стендових доповіде й .

Проф. О. О. Коструб та д окто р мед. наук І. М. Зазірни й брали активну участь в організаці й ні й роботі конгресу і стали членами виконкому ISAKOS , де будуть працювати до 2015 р.

Президентом ISAKOS на наступні 2 роки о брани й професор університету Кобе Масахіро Куросака (Японія). Наступни й к онгрес відбудеться 7–11 червня 2015 р . у м. Ліон ( Франція ).

. 


Професор О. О. Коструб

Д октор мед. наук І. М. Зазірний

Канд. мед. наук П. В. Болховітін